Organigram

ORGANIGRAM

SCHOOLJAAR 2022-2023

 
Directeur Benny Jonckers
Beleidsondersteuner David Claes
Administratief medewerker Peggy Godefridis
Zorgcoördinator KS/LS Ellen Bosmans, Sarah Pluymers
Zorgteam KS/LS  
Zorgleerkracht KS juf Nele R, juf Nancy, meester Dieter
Zorgleerkracht LS

juf Valbona, juf Annemie, juf Lin, juf Siebe, meester Hans, juf Els B, meester Simon, juf Hannah, juf Charlotte

K.S. Hoofdschool  
Instappers/1ste kleuterklas juf Dorien W/juf Nancy
2de/3de kleuterklas juf Sonja/meester Dieter
K.S. Bierbeek-centrum  
1ste, 2de en 3de kleuterklas juf Kelly/juf Tineke
K.S. Opvelp  
Instappers/1ste kleuterklas juf Ann/juf Nancy
2de/3de kleuterklas juf Els O/meester Dieter
K.S. Lovenjoel  
Instappers/1ste kleuterklas juf Ellen T
2de/3de kleuterklas juf Lies
Lichamelijke opvoeding KS  
Kleuterschool juf Valbona
Kinderverzorging  
K.S. Hoofdschool juf Sandra, juf Nele W

K.S. Opvelp

juf Sabina, juf Sandra, juf Nele W
K.S. Lovenjoel juf Sabina
Lagere school  
1ste leerjaar A juf Tinneke
1ste leerjaar B juf Chris/juf Lin
2de leerjaar A juf Christ/meester Hans
2de leerjaar B juf Lindsay/meester Hans
3de leerjaar A juf Julie
3de leerjaar B juf Anne/meester Hans
4de leerjaar A juf Helene
4de leerjaar B meester Yves
5de leerjaar A meester Simon
5de leerjaar B juf Els B/juf Vanessa
6de leerjaar A juf Hannah
6de leerjaar B juf Charlotte
Levensbeschouwelijke vakken  
Rooms-katholieke godsdienst juf Nathalie
Islamitische godsdienst meester Ali/meester Mustafa
Niet-confessionele zedenleer juf Naomi
Protestantse godsdienst juf Vera
Orthodoxe-evangelische godsdienst  
Lichamelijke opvoeding LS  
Lagere school juf Karlien/meester Jan (juf Casey)
Technisch ICT-coördinator  
Kleuterschool + Lagere school Marc Duchateau