Beheerscomité

Dit comité voor de scholengemeenschap wordt gevormd door de drie schepenen van onderwijs met raadgevende ondersteuning van de directies.

Samenstelling :

An Wouters, schepen van onderwijs Lubbeek

Lisa Hermans, schepen van onderwijs Bierbeek

Tinne Alaerts, schepen van onderwijs Boutersem