Omgaan met conflicten

Het bemiddelingshuisje in de lagere school (peer mediation).

Onze school houdt zo veel mogelijk rekening met de talenten van kinderen om via peer mediation conflicten op te lossen. Bij peer mediation worden leerlingen ingeschakeld om te bemiddelen bij conflicten.

Kinderen leven zich in in (de gevoelens van) anderen, tonen empathie en praten over hun gevoelens. Ze leren naar elkaar luisteren en volgens bepaalde stappen een oplossing zoeken bij een conflict. De oplossing komt van het kind zelf.

Leerlingen van de 3de graad volgen deze opleiding in de klas om een goede bemiddelaar te worden. Ze volgen een vast stappenplan, oefenen en spelen conflictsituaties na als bemiddelaar of als betrokken partij.

Om beurt gaan leerlingen van het 5de en 6de als bemiddelaar aan de slag tijdens de speeltijden. Ze zijn te herkennen aan het fluohesje. Kinderen kunnen hen aanspreken om een conflict samen met hen aan te pakken. Ook de bemiddelaars zelf hebben oog voor conflicten op de speelplaats. De toezichthoudende leerkracht heeft zo ook ondersteuning van deze bemiddelaars. Indien het om een moeilijk geval gaat of echt pestgedrag wordt de leraar er sowieso bij betrokken.

In de klas wordt regelmatig gepraat over het bemiddelen. Wat gaat goed, wat is moeilijk, doen er zich problemen voor, wat was een goede oplossing, …?

In het bemiddelingshuisje zitten bemiddelaars en betrokken partijen samen rond de tafel voor een gesprek.

Wij zijn voor samen spelen en plezier delen!