Een brede school

Een brede school

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. GBS ’t Klavertje Bierbeek wil heel graag een buurtschool zijn.

Daarom werkt onze school, ook na de schooluren, samen met …

… de muziekacademie “De Vonk” heeft een afdeling in Bierbeek. Onze school stelt zijn klaslokalen ter beschikking van de muziekacademie.

https://academiedevonk.be/


… Moev en Sport Vlaanderen. Samen bieden zij kinderen de kans om naschools één uur te bewegen en aan sport te doen. Sportsnack (Sportief Naschools-Actieve Kids). Het aangeboden programma evolueert van gevarieerde bewegingsvaardigheden naar gevarieerde sportieve vaardigheden. Onze school organiseert onmiddellijk na de schooluren dit sportieve aanbod onder bekwame, professionele begeleiding.

https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-na-de-lessen/sportsnack


CvCo die met behulp van een laptop blind kunnen leren typen, een vaardigheid die onze kinderen kunnen leren vanaf het vierde leerjaar in tien lessen van anderhalf uur.

http://www.cvco.be/index.php