Medisch toezicht

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er een systematisch contactmoment voorzien in

de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en in het zesde leerjaar.

Vaccinaties

1ste leerjaar: het difterie tetanus kinkhoest en polio vaccin wordt gegeven tijdens het systematisch contactmoment.

4e leerjaar & 5e leerjaar: het mazelen, bof en rubella vaccin wordt op school gegeven.

Om de eliminatie van mazelen beter te controleren, wordt het vaccin vanaf nu een jaar vroeger aangeboden dan in het verleden (vorig schooljaar werd het aangeboden in het 5de leerjaar). In dit overgangsjaar (schooljaar 2023-2024) is de vaccinatie dus voorzien voor leerlingen van het 4de en het 5de leerjaar.

Data medische onderzoeken 

L4A : 14-11-2023 (voormiddag)

L4B : 21-11-2023 (voormiddag)

L1A - L1B : 11-12-2023 (voormiddag)

L4 - L5 : 18-12-2023 (voormiddag), vaccinatiemoment

L6 : 27-02-2024 (voormiddag)

KC1 - KH1 : 06-05-2024 (voormiddag)

KL1 - KO1 : 07-05-2024 (voormiddag)