Medisch toezicht

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er een systematisch contactmoment voorzien in

de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en in het zesde leerjaar.

Vaccinaties

1ste leerjaar: het difterie tetanus kinkhoest en polio vaccin wordt gegeven tijdens het systematisch contactmoment

5de leerjaar: het mazelen, bof en rubella vaccin wordt op school gegeven

Data medische onderzoeken (volgen nog)