Medisch toezicht

De organisatie van de preventieve gezondheidszorg voor het schooljaar 2021-2022

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er een systematisch contactmoment voorzien in

1ste KK: Kleuters (geboortejaar 2018) komen met hun ouders naar het CLB en worden gezien door de arts en verpleegkundige

1ste leerjaar: Leerlingen ( geboortejaar 2015) komen naar het CLB, eventueel met ouders en worden gezien door de arts en verpleegkundige

4de leerjaar: Leerlingen (geboortejaar 2012) worden op school gezien door de verpleegkundige

6de leerjaar: Leerlingen ( geboortejaar 2010) komen naar het CLB en worden gezien door de arts en verpleegkundige

Vaccinaties

1ste leerjaar: Het difterie tetanus kinkhoest en polio vaccin wordt gegeven tijdens het systematisch contactmoment

5de leerjaar: Het mazelen, bof en rubella vaccin wordt op school gegeven