Schoolbestuur

Schoolbestuur

We blijven inzetten op een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor aangepaste zorg en een gelijkekansenbeleid.

De gemeente stelt hiervoor de nodige financiële middelen, maar ook voldoende vorming ter beschikking.

De gemeenteschool heeft aandacht voor een modern en participatief schoolbeheer met betrokkenheid van de leerkrachten en een optimale communicatie tussen directie, leerkrachten, ouders en gemeentebestuur. 

College van burgemeester en schepenen
Speelpleinstraat 8
3360 Bierbeek
016 46 87 72 (secretariaat)

Schepen van onderwijs
Lisa Hermans
Bovenheidestraat 3
3360 Bierbeek
0479 44 76 50
lisa.hermans@bierbeek.be