Bemiddeling door leerlingen

Alledaagse ruzies in je school!

Hoe pak je deze alledaagse ruzies aan?
Je lost ze niet op door de leerlingen te straffen!
Je lost ze niet op door de leerlingen sorry te laten zeggen!
Je lost ze niet op door de leerlingen elkaar een hand te laten geven.
Je weet immers als leerkracht niet altijd de onderliggende gevoeligheden.
Leerlingen willen hun problemen soms liever uiten aan leeftijdsgenoten.

Peer mediation is een schoolbrede aanpak waarbij je conflicten leert aanpakken via bemiddeling door leerlingen. Conflicten ontstaan immers alle dagen en overal.

Toch bezitten leerlingen zelf heel wat capaciteiten om hun dagelijkse ruzies op te lossen.

Leerlingen die de technieken van het bemiddelen onder de knie krijgen en hun sociale vaardigheden versterken is de uitdaging die we als school zijn aangegaan.

Wanneer komen leerlingbemiddelaars tussenbeide in een conflict?

Peer mediation is bruikbaar bij conflicten over …

 • vriendschappen
 • roddelen
 • niet nakomen van afspraken
 • ruzie bij het spelen
 • misverstanden en uit de hand gelopen grappen
 • afpakken van spullen
 • vooroordelen
 • plagerijen
 • uitsluiten van klasgenoten

Peer mediation is geen goed idee bij …

 • geweld
 • ernstig pestgedrag
 • strafbare feiten

Waarom kiest onze school voor peer mediation?

 • Leerlingen ontwikkelen belangrijke sociale vaardigheden
 • Leerlingbemiddelaars leren anders kijken naar hun eigen conflicten
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld omdat ze hun eigen conflicten leren oplossen

Voordelen voor onze school

 • Er zijn minder conflicten op school
 • Het schoolklimaat wordt beter

 Een kijkje in de wereld van de bemiddelaar.

 “HET SPIEKBRIEFJE VAN DE BEMIDDELAAR”

 De bemiddelaars, die per twee optreden bij conflicten, doen dit vrijwillig.

Zij volgen een aantal stappen om de bemiddeling in goede banen te leiden.

Stap 1: verwelkomen van de partijen en afspreken van de regels.

Het verloop van het gesprek wordt kort uitgelegd. Iedereen is hier vrijwillig.

De partijen laten elkaar uitspreken en wat gezegd wordt blijft onder hen.

Stap 2: ontdekken van de verhalen.

Elke persoon krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen. De bemiddelaar luistert en vat samen.

Stap 3: conflict verduidelijken en verbinding creëren.

De bemiddelaar gaat dieper in op wat er gebeurd is en probeert te achterhalen wat de

betrokken partijen voelen en wat ze echt willen.

De partijen kunnen hun eigen aandeel in het conflict zien en (h)erkennen.

Stap 4: op zoek naar oplossingen.

De partijen brainstormen zelf over alle mogelijke oplossingen voor hun conflict.

Stap 5: samenvatten en afspreken voor het vervolg.

De partijen schrijven de afspraken kort op en spreken af wanneer ze elkaar terug zien.