Huiswerkklas

Tijdens de naschoolse opvang van BIKO wordt in GBS ’t Klavertje Bierbeek huiswerkklas georganiseerd.

Leerlingen van het 3de 4de 5de en 6de leerjaar zijn van 15u45 tot 16u15 welkom in de huiswerkklas.

De huiswerkklas start telkens op de 3de maandag van het schooljaar. De week vóór en na een vakantie is er geen huiswerkklas.

Kinderen melden zich op vrijwillige basis aan in de huiswerkklas. Dit is een afspraak tussen de ouder en het kind.

De huiswerkklas valt binnen de opvanguren van BIKO, de aanwezige leerlingen worden ingeschreven in de betalende opvang.