Opvang

BIKO, de Bierbeekse KinderOpvang 

BIKO staat voor Bierbeekse KinderOpvang en is verantwoordelijk voor onze voor- en naschoolse opvang in GBS ’t Klavertje Bierbeek. BIKO is ontstaan uit de samenwerking tussen de gemeente Bierbeek, GBS ’t Klavertje Bierbeek en IGO.

IGO is een Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging die actief is in het arrondissement Leuven en opdrachten uitvoert voor lokale besturen en hun inwoners. IGO neemt de organisatie en coördinatie van BIKO op zich. De verantwoordelijke coördinator is Kim Dierickx.

Alle kinderen van GBS ’t Klavertje Bierbeek kunnen voor en na de schooluren bij BIKO terecht. Ze krijgen er de kans om te spelen, te ontdekken,… en zeker ook om huiswerk te maken. De opvangtijd behoort tot de vrije tijd van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat een kind kan doen wat het graag doet, in een veilige, kindvriendelijke en uitdagende omgeving en omringd wordt door vele vriendjes en bekwame begeleiders.

Waar en wanneer

BIKO wordt iedere schooldag georganiseerd in de hoofdschool van GBS ’t Klavertje Bierbeek (Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek). Kinderen die schoollopen in één van de drie andere kleutervestigingen van GBS ’t Klavertje Bierbeek worden met de schoolbus naar de opvang (’s avonds) en/of naar hun kleutervestiging (’s morgens) gebracht.

’s Morgens kunnen kinderen vanaf 7u00 worden opgevangen.
’s Avonds is er opvang tot 18u00.
Op woensdagmiddag spelen we samen tot 16u00.

Kostprijs

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang betaal je per begonnen halfuur 1,50 euro (tarief september 2023- juni 2024). Wij vragen een maandelijkse betaling van de gezinsbijdragen. Uit ecologische overwegingen geven wij de voorkeur aan een digitale factuurverdeling. 

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de betaalde facturen. Je ontvangt een attest in het eerste trimester van het daaropvolgende jaar.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, betaal je 25% minder op de totale som van de ouderbijdragen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de opvang tegen een sociaal tarief. De ouderbijdragen worden dan met 50% verminderd. Een aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief kan je indienen bij de coördinator. De voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

Inschrijven

Als je kind voor de eerste keer naar de opvang komt, dien je vooraf een profiel aan te maken in i-Active. Bij elke wijziging moet je dit profiel onmiddellijk aanpassen door in te loggen op https://biko.i-active.be/. Nadat je een profiel hebt aangemaakt, kan je kind op schooldagen probleemloos naar de opvang komen.

Contactgegevens

IGO
De Vunt 17, 3220 Holsbeek
t 016 29 85 40
info@igo.be
Openingsuren secretariaat 8:30 tot 12:30 en 13:15 tot 16:30, vrijdag tot 15:00.

Team Kinderopvang en coördinator BIKO

t 016 29 85 40

bikobierbeek@igo.be

Opvanglocatie BIKO

GBS ’t Klavertje Bierbeek (hoofdschool)
Schoolstraat 37
3360 Bierbeek

t 0473 17 06 06 (enkel bereikbaar tijdens de opvang)

Meer info op volgende links: 
www.bikobierbeek.be
https://www.igo.be/inwoners/buitenschoolse-kinderopvang/biko-in-bierbeek

Het huishoudelijk reglement van BIKO: