Schoolvisie - Ontwikkelen op eigen maat en tempo

We willen een school zijn die rekening houdt met de individuele behoeften van leerlingen.
We streven naar een optimale en gedifferentieerde leerbegeleiding (= onderwijs op maat van het kind).

Dit doen we door na te denken over de onderwijsbehoefte van ieder kind en ondersteuningsbehoeften van het team. We gaan hiervoor in overleg met de leerkrachten, het zorgteam, de ouders, het CLB en externe zorgverleners.
Op die manier willen we zoveel mogelijk kansen bieden om te komen tot een maximale ontplooiing.

 

 Elke leerling is anders

 Elke leerling leert anders

 Elke leerling is de moeite waard

 Bron; www.inspirocollege.be