Schoolvisie - Samen school maken

We vinden het belangrijk om samen school te maken met leerlingen, leerkrachten, ouders, de buurt, het schoolbestuur,…..

We doen dit:

  • Door partners uit te nodigen in de school voor lees, leer- en doe activiteiten.
  • Door in overleg te gaan. Bijvoorbeeld kindcontacten, oudercontacten, leerlingenraad, schoolraad, personeelsvergaderingen, informatieavonden,….
  • Met de hulp van onze gemeente.