Schoolvisie - Talenten

Onze school vindt het belangrijk om niet alleen aandacht te schenken aan het cognitieve maar ook aan sportieve, creatieve en sociale talenten.

We gaan op zoek naar wat een kind prikkelt en waarin zijn aandacht en energie zit. We leggen het accent op de kracht om ergens voor te gaan.

We vinden het belangrijk om;

  • Een kind te stimuleren
  • Tijd te nemen voor het ontplooien van bestaande talenten
  • Op zoek te gaan naar nieuwe talenten
  • Een kind te zien in al zijn facetten
  • Niet de nadruk te leggen op prestaties
  • Een kind te leren om gebruik te maken van zijn talenten en deze ook in te zetten tijdens moeilijke momenten.