Schoolvisie - Welkom

We willen iedereen WELKOM heten in ’t Klavertje Bierbeek ongeacht afkomst, taal, geloofsovertuiging, geaardheid en mogelijkheden.

 Jullie zijn steeds welkom in onze school en in het bijzonder tijdens:

 • De infoavonden
 • De oudercontacten
 • De openklasdagen in de kleuterschool
 • Het grootouderfeest
 • Het schoolfeest
 • Onze kerstmarkt
 • Op de activiteiten van het oudercomité
  • De kaas en wijn avond
  • De ouderfuif
  • De kinderfuif